Thứ 6, ngày 07/07/2023

14:00 - 16:00 | ZOOM

 1. Tầm quan trọng của Zalo trong việc chăm sóc khách hàng
2. Hướng dẫn tích hợp Zalo OA với CRM
3. Cách chăm sóc khách hàng hiệu quả với Zalo qua Chatbox, Zalo OA, Broadcast, ZNS

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Thứ 6, ngày 07/07/2023

14:00 - 16:00 | ZOOM

 1. Tầm quan trọng của Zalo trong việc chăm sóc khách hàng
2. Hướng dẫn tích hợp Zalo OA với CRM
3. Cách chăm sóc khách hàng hiệu quả với Zalo qua Chatbox, Zalo OA, Broadcast, ZNS

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đăng ký thành công

Tham gia Group Zalo

Anh/chị vui lòng check email để nhận link và hướng dẫn tham dự.

CloudTalks để nhận tài liệu và lịch chương trình định kỳ

Tham gia nhóm zalo

*Anh/chị có thể QR code phía trên bằng ứng dụng Zalo
để vào nhóm bằng điện thoại

Đăng ký thành công

Tham gia Group Zalo

QR Code checkin sự kiện đã được gửi đến anh/chị qua email. Anh/chị vui lòng kiểm tra email nha! 

Cộng Đồng Doanh Nghiệp Vạn Phúc City
để kết nối, giao lưu và trao đổi với các doanh nghiệp bạn

Tham gia nhóm zalo

*Anh/chị có thể QR code phía trên bằng ứng dụng Zalo
để vào nhóm bằng điện thoại

Đăng ký thành công

Tham gia Group Zalo

QR Code checkin sự kiện đã được gửi đến anh/chị qua email. Anh/chị vui lòng kiểm tra email nha! 

Cộng Đồng Doanh Nghiệp Vạn Phúc City
để kết nối, giao lưu và trao đổi với các doanh nghiệp bạn

Tham gia nhóm zalo

*Anh/chị có thể QR code phía trên bằng ứng dụng Zalo
để vào nhóm bằng điện thoại